Epithets of Hermes

Greek Name|Transliteration|Latin Spelling|Translation|

 • Ἑρμης Επιμηλιος – Hermês Epimêlios – Hermes Epimelius – Hermes Keeper of the Flocks
 • Ἑρμης Κριοφορος – Hermês Kriophoros – Hermes Criophorus – Hermes Ram Bearer
 • Ἑρμης Αγοραιος – Hermês Agoraios – Hermes Agoraeus – Hermes Of the Market Place
 • Ἑρμης Δολιος – Hermês Dolios – Hermes Dolius – Hermes Of Crafts, Of Wiles
 • Ἑρμης Τρικεφαλος – Hermês Trikephalos – Hermes Tricephalus – Hermes Three-Headed (Of Road-Intersections)
 • Ἑρμης Εναγωνιος – Hermês Enagônios – Hermes Enagonius – Hermes Of the Games
 • Ἑρμης Προμαχος – Hermês Promakhos – Hermes Promachus – Hermes Champion
 • Ἑρμης Ἑρμηνευτης – Hermês Hermêneutês –Hermes Hermeneutes – Hermes Interpretor, Translator
 • Ἑρμης Προπυλαιος – Hermês Propylaios – Hermes Propylaeus – Hermes Of the Gateway
 • Ἑρμης Προναος – Hermês Pronaos – Hermes Pronaus – Hermes Of the Fore-Temple
 • Ἑρμης Διακτορος – Hermês Diaktoros – Hermes Diactorus – Hermes Guide, Minister, Messenger
 • Ἑρμης Αθανατος Δαικτορος – Hermês Athanatos Diaktoros –Hermes Athanatus Diactorus – Hermes Immortal Guide
 • Ἑρμης Ανγελος Αθανατων – Hermês Angelos Athanatôn –Hermes Angelus Athanaton – Hermes Messenger of the Gods
 • Ἑρμης Ανγελος Μακαρων – Hermês Angelos Makarôn –Hermes Angelus Macaron – Hermes Messenger of the Blessed Ones
 • Ἑρμης Χρυσορραπις – Hermês Khrysorrhapis –Hermes Chrysorrhapis – Hermes Of the Golden Wand
 • Ἑρμης Φηλητης – Hermês Phêlêtês – Hermes Pheletes – Hermes Thief, Robber, Rustler
 • Ἑρμης Αρχοσ Φηλητεων – Hermês Arkhos Phêlêteôn –Hermes Archus Pheleteon – Hermes Leader of Robbers and Thieves
 • Ἑρμης Κλεπσιφρων – Hermês Klepsiphrôn – Hermes Clepsiphron – Hermes Deceiver, Dissembler
 • Ἑρμης Μηχανιωτης – Hermês Mêkhaniôtês –Hermes Mechaniotes – Hermes Trickster, Contriver
 • Ἑρμης Ποικιλομητης – Hermês Poikilomêtês –Hermes Poecilometes – Hermes Full of Various Wiles
 • Ἑρμης Πολυτροπος – Hermês Polytropos – Hermes Polytropus – Hermes Wily, Shifting, Many-Turning
 • Ἑρμης Πονεομενος – Hermês Poneomenos –Hermes Poneomenus – Hermes Busy One
 • Ἑρμης Βουφονος – Hermês Bouphonos – Hermes Buphonus – Hermes Slayer of Oxen
 • Ἑρμης Οιοπολος – Hermês Oiopolos – Hermes Oeopolus – Hermes Sheep-Tending, Shepherd
 • Ἑρμης Δαις Ἑταιρος – Hermês Dais Hetairos – Hermes Daïs Hetaerus – Hermes Comrade of the Feast
 • Ἑρμης Χαρμοπηρων – Hermês Kharmophrôn –Hermes Charmophron – Hermes Glad-Hearted, Heart-Delighting
 • Ἑρμης Εριουνης – Hermês Eriounês – Hermes Eriounes – Hermes Luck-Bringing, Ready-Helper
 • Ἑρμης Ευσκοπος – Hermês Euskopos – Hermes Euscopus – Hermes Keen-Sighted, Watchful
 • Ἑρμης Δωτορ Εαων – Hermês Dôtor Eaôn – Hermes Dotor Eaon – Hermes Giver of Good Things
 • Ἑρμης Χαριδωτης – Hermês Kharidôtês – Hermes Charidotes – Hermes Giver of Joy
 • Ἑρμης Ακακητα – Hermês Akakêta – Hermes Acaceta – Hermes Guileless, Gracious
 • Ἑρμης Κυδιμος – Hermês Kydimos – Hermes Cydimus – Hermes Glorious
 • Ἑρμης Ερικυδης – Hermês Erikydês – Hermes Ericydes – Hermes Famous, Glorious, Splendid
 • Ἑρμης Αγλαος – Hermês Aglaos – Hermes Aglaus – Hermes Splendid, Bright, Glorious
 • Ἑρμης Κρατυς – Hermês Kratus – Hermes Cratus – Hermes Strong, Mighty
 • Ἑρμης Κρατερος – Hermês Krateros – Hermes Craterus – Hermes Strong, Mighty
 • Ἑρμης Μαστηριος – Hermês Mastêrios – Hermes Masterius – Hermes Of Searchers
 • Ἑρμης Πομπαιος – Hermês Pompaios – Hermes Pompaeus – Hermes The Guide

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s